údržba zeleně - pronájem plošin - práce ve výškách 

  aktuálně:
máme pro Vás druhou plošinu do 25m - na pásovém podvozku


 rizikové kácení stromů, řez stromů, výsadby stromů, frézování pařezů, štěpkování roští, arboristika

komplexní péče o dřeviny
 • kácení stromů, likvidace vyvrácených stromů
 • ošetřování stromů
 • frézování pařezů všech velikostí do hloubky 40 cm
 • instalace bezpečnostních vazeb COBRA, 
 • štěpkování a odvoz dřevní hmoty
 • péče o senescentní a památné stromy
 • výsadba stromů, zálivka stromů, následná péče

práce ve výškách, údržba nemovitostí, školení motorové pily, revize OOPP, pronájem plošin do 25 m

naše ostatní činnosti
 • práce za pomoci horolezecké techniky či plošiny
 • zábrany proti holubům, zábrany proti jiřičkám
 • čištění okapů, nátěry, drobné opravy střech
 • odstranění sněhu ze střech
 • pronájem plošin - autoplošina do 3,5 t nebo pásová plošina oboje do 25m
 • školení práce s motorovou pilou a křovinořezem
 • revize prostředků OOPP pro práci ve výškách