Ing. Petr Ledvina
+420 777 585 343

Kácení stromů


Nabízíme Vám rizikové kácení stromů od vrchu, běžné kácení, likvidaci polomů.


    


Rizikové kácení od vrchu -
takto se kácí stromy nad ploty, domy, náhrobky, elektrickým vedením a v jinak omezeném prostoru. Za pomoci horolezecké techniky vylezeme na vrchol stromu a dle prostoru odřezáváme postupně strom shora dolů, při akutním nedostatku místa se větve i kmen dají uvázat a spouštět. Ve výjmečných případech používáme ke skácení stromu vysokozdvižnou plošinu nebo jeřáb. 
 
    

Klasické kácení od země a kácení stromů s velkým obvodem - takto se kácí běžný strom, který má okolo sebe dostatečný prostor, například v lese, či strom na volné ploše. 

   

 Likvidace polomů a vyvrácených stromů, kácení suchých stromů, kácení nebezpečných stromů.

  
  Kácení stromů je nevratný zásah, který již nikdy nelze napravit. Proto je třeba u každého stromu důkladně zvážit, zda je takový zásah opravdu nezbytný. Pokud je to alespoň trochu možné, měla by být po skácení stromu provedena náhradní výsadba.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (i na vlastním pozemku) vydává příslušný odbor životního prostředí konkrétní obce. Nevyžaduje se pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Stromy se zpravidla kácejí v období vegetačního klidu, tj. listopad až březen.