Ing. Petr Ledvina
+420 777 585 343

Pomáháme

V rámci našich možností se snažíme pomáhat tam, kde je to potřebné:

  • Občanskému sdružení VOLNO jsme nejdříve  pomáhali při rekonstrukci budovy. V současné době pro něj zajišťujeme bezplatně údržbu zahrady, pomocné práce a úklid sněhu ze střechy.
  

Občanské sdružení VOLNO podporuje rodiny, které pečují o děti s autismem a dalšími poruchami autistického spektra, s mentálním nebo kombinovaným postižením.    www.volno-os.cz
 

  • Městu Týnec nad Labem jsme přispěli na vydání knihy o jeho historii u příležitosti oslav 900 let od založení města Týnce nad Labem.

  • V Krkonošském Národním Parku (na Rejdišti) jsme pomáhali sázet stromky.